Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Stare zadania, nowe plany

Co zmienił stary, a co przyniesie mieszkańcom gminy Lubanie rok 2009? O tym rozmowa z wójtem Sławomirem Piernikowskim.
Jaki był rok 2008 dla gminy i mieszkańców?
Przebiegał w atmosferze zrozumienia dla projektów i przedsięwzięć. Było to kolejnych 365 dni, w których położono nacisk m.in. na dalszą poprawę gminnej infrastruktury drogowej. Zmodernizowano i ułożono nawierzchnię asfaltową dróg o łącznej długości 5246 metrów. Tym samym poprawę warunków odczuli mieszkańcy Probostwa Górnego, Mikanowa A, Siutkówka, Mikanowa B, Kociej Górki, Tadzina i Lubania. Oprócz tego na bieżąco prowadzono remonty innych dróg z nawierzchnią kamienną lub żużlową oraz rozpoczęto roboty przy budowie chodnika dla pieszych w Gąbinku. W ciągu całego minionego roku wykonywano prace remontowe i adaptacyjne w innych obiektach komunalnych, w szkołach, przedszkolu i budynku Urzędu Gminy.
Warte podkreślenia jest, że poprawiły się warunki dowożenia naszych najmłodszych mieszkańców do szkół. Przy wsparciu środkami pozyskanymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupiliśmy nowoczesny autokar, który zapewnia większy komfort dojazdu na zajęcia szkolne.

Gmina Lubanie była jedną z pierwszych w regionie, którą zakwalifikowano do ogólnonarodowego projektu „Moje boisko – Orlik 2012”, a mimo to samorząd zrezygnował z budowy kompleksu boisk. Dlaczego?
     - Z pełną świadomością mogę powiedzieć, że nauczyliśmy się wydawać społeczne pieniądze i właśnie uwarunkowania ekonomiczne legły u podstaw naszej rezygnacji. Wszyscy wiemy, że według pomysłodawców projektu „Orlik 2012”, koszt budowy kompleksu miał zamknąć się w kwocie jednego miliona złotych, ale cena oferowana w przetargu przez potencjalnego wykonawcę dalece odbiegała od ustalonej wartości, bowiem była wyższa o niemal 45 proc. Skorzystaliśmy z wariantu zastępczego i niejako w zamian, ale za dużo mniejsze pieniądze podjęliśmy się zagospodarowania terenu wokół obiektów Zespołu Szkół i stadionu LTP. Powstał tu co prawda inny, ale mimo wszystko funkcjonalny kompleks z parkingiem, boiskiem do mini piłki nożnej, siatkówki i koszykówki wraz z wieloma elementami małej architektury, których ustawianie rozpocznie się już wiosną.

Pierwszy sprawdzian możliwości tego nowego obiektu nastąpi w najbliższą niedzielę (11 stycznia br. - dop. red.) z okazji XVII gminnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Korzystając z okazji serdecznie zapraszam mieszkańców gminy do udziału w tej sympatycznej imprezie, która rozpocznie się o godz. 16.00. W programie oprócz tradycyjnych licytacji darów ufundowanych przez różne podmioty gospodarcze i osoby prywatne oraz „Światełka do nieba”, przewidziano m.in. występy laureatów gminnej edycji „Idola” i zespołów wokalnych prowadzonych przez Larysę Krzyżańską, koncert grupy włocławskich muzyków rockowych oraz występ zespołu „Kamida”. Jestem pewny, że każdy, kto zdecyduje się uczestniczyć w „Orkiestrze”, na pewno znajdzie coś stosownego dla siebie.
Budżet na 2009 rok przyjęty. Co gwarantuje gminie przynajmniej pod względem inwestycji?
Zaplanowaliśmy modernizację dróg w Zapomnianowie, Janowicach i Bodzi oraz przebudowę drogi i chodnika dla pieszych w Gąbinku, gdzie przy okazji udoskonalimy oświetlenie wsi. Zakończymy rozbudowę i adaptację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Lubanie i na bieżąco w zależności od potrzeb będziemy prowadzili inne drobniejsze roboty remontowe w obiektach komunalnych. To najważniejsze zadania, ale jestem przekonany, że nie zabraknie innych, koniecznych do wykonania.
Rozmawiał: (emes).