Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Porozumienie na czas zimy

Na ostatniej sesji radni przyjęli uchwałę o wyrażeniu zgody na przejęcie od samorządu powiatowego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przez gminę Lubanie. Uchwała daje możliwość zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym, na mocy którego gmina przejmie odpowiedzialność za zimowe utrzymanie dwudziestu czterech kilometrów dróg przebiegających przez jej obszar.

     -Drogi powiatowe mają dla nas duże znaczenie i praktycznie to nam zależy, aby w każdej  chwili były one przejezdne - ocenia wójt Sławomir Piernikowski.  - Dość powiedzieć, że sprzęt, jakim  dysponujemy, aby przystąpić do odśnieżania odcinków na blisko pięćdziesięciu kilometrach naszych dróg gminnych  i tak musi dojechać do celu drogą powiatową, ale to nie jedyny argument przemawiający za porozumieniem.

Zgodnie z obowiązującymi aktami normatywnymi drogi powiatowe muszą spełniać piaty standard warunków ruchu. W rzeczywistości oznacza to, że śnieg z jednego pasa ruchu usuwany jest po szesnastu godzinach od wystąpienia opadu, a utworzone zaspy likwidowane po 24 godzinach.

To kolejne uzasadnienie dla zawarcia porozumienia- dodaje wójt S. Piernikowski. -Drogami powiatowymi kursuje autobus szkolny dowożący dzieci na zajęcia, a opóźnienie odśnieżania spowodowałoby perturbacje w funkcjonowaniu szkół w Przywieczerzynie, Ustroniu i Lubaniu oraz w znaczący sposób utrudniłoby dotarcie interesantów do urzędu, czy chorych do przychodni lekarskiej. Jest jeszcze inne „za”, ponieważ przyjmując na siebie zimowe utrzymanie dróg ze Starostwa Powiatowego otrzymamy zwrot kosztów za odśnieżanie, a dodatkowo będziemy mieli możliwość autentycznego kierowania pracami według występujących zagrożeń i potrzeb.

Takie porozumienie było już zawarte na okres  zimy 2007/2008 i sprawdziło się w każdym elemencie, a drogi były przejezdne w każdej części gminy. Może właśnie dlatego warto powielać dobre wzorce.