Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Wzruszający i piękny jubileusz

Z publikowanych danych wynika, że Polacy z roku na rok żyją średnio coraz dłużej. O ile w roku 1990 mężczyźni przeżywali u nas średnio 65,82 lata, to już w roku 2007 ta statystyczna średnia długość życia wzrosła do 70,66 lat. Tradycyjnie dłużej żyją kobiety. W roku 1990 dożywały średnio 74,89 lat, a w roku 2007 78,39 lat.

16 sierpnia br. odbyła się uroczystość z okazji setnej rocznicy urodzin pani Julianny Kozłowskiej, mieszkanki wsi Tadzin w gminie Lubanie.

W rodzinnym domu dostojną jubilatkę odwiedzili m.in. wójt Sławomir Piernikowski, Zofia Sołtysiak, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz Franciszek Szczęsny, kierownik placówki terenowej KRUS w Aleksandrowie Kujawskim, który wręczył kwiaty oraz decyzję przyznaniu dodatku honorowego..

Pani Julianna jest osobą pogodną i radosną, wychowała pięcioro dzieci, doczekała się troje wnucząt i dwoje prawnucząt. Cieszy się dobrym zdrowiem, a pytana o receptę na długowieczność bez wahania odpowiedziała: - Praca, praca i rodzina.

Wręczając kwiaty i pamiątkowy list wójt Sławomir Piernikowski powiedział: - W imieniu samorządu lokalnego z ogromnym i nieukrywanym wzruszeniem zwracam się do Pani w dniu 100 – lecia Jej urodzin. To zaszczyt dla wszystkich mieszkańców gminy Lubanie, że wśród nas jest osoba tak szlachetna i ciesząca się wielkim szacunkiem. Dziękujemy, że przez te wszystkie lata daje Pani młodym pokoleniom przykład pięknego i dobrego życia, co dowodzi wewnętrznej siły, dojrzałości i niezwykłej wrażliwości na drugiego człowieka.

Rodzina i zaproszeni goście odśpiewali wzruszonej Jubilatce „Dwieście lat”, a później była tradycyjna lampka szampana i wspomnienia, „które nigdy nie wypalą się do końca”.