Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Bezpłatne szkolenia, projekt \"KURS NA AKTYWNOŚĆ\"

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku rozpoczęło realizację projektu pod tytułem „Kurs na aktywność”, współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich”, poddziałania 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia pozostających bez pracy mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców z terenu powiatu włocławskiego.

W ramach projektu oferujemy: warsztaty psychologiczne, kurs aktywnego poszukiwania pracy, kurs obsługi komputera, kurs języka obcego, zajęcia z podstaw przedsiębiorczości oraz szkolenie zawodowe (do wyboru: kurs kosmetyka z elementami wizażu i stylizacji paznokci, kurs masażu wraz z kursem prawa jazdy kat. B, kurs spawania – 2 wybrane metody lub prawo jazdy kat. C).
Łączna ilość godzin wsparcia na jedną osobę: 232 godz. (dla osób, które wybiorą kurs prawa jazdy kat. C) lub 292 godz. (dla pozostałych kursów).

Dla wszystkich beneficjentów przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na wszystkie zajęcia.
Szkolenia i kursy są w pełni nieodpłatne.
Projekt trwać będzie 6 miesięcy i zakończy się w styczniu 2009 roku.

Obecnie jesteśmy na etapie rekrutacji uczestników. Zapraszamy osoby nieaktywne zawodowo (niewykonujące żadnej pracy zarobkowej i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy) z powiatu włocławskiego do uczestnictwa w projekcie i kontakt z:

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY OHP
we Włocławku, ul. Płocka 2,
tel. (054) 231-46-71, 231-55-09
e-maial:ceimp.wloclawek@ohp.pl