Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Aktywni emeryci

W poprzednim numerze „Pulsu” informowaliśmy o spotkaniu dla członków i sympatyków lubańskiego koła nr 20 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, jakie odbyło się 15 mają br. Zgodnie z zapowiedzią dziś nieco więcej o formule i celu tego spotkania.

Począwszy od 1959 roku, z upoważnienia Międzynarodowej Federacji Inwalidów Wojennych, Inwalidów Pracy i Cywilnych (FIMITIC) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERiI) organizuje obchody Światowego Dnia Inwalidy.

    Nadrzędnym celem akcji jest dotarcie do jak najszerszych kręgów społeczeństwa oraz władz różnego szczebla z informacją, że osoba niepełnosprawna posiada święte i nienaruszalne prawa jako człowiek i obywatel, której należy ułatwić korzystanie z tych praw na równym poziomie z osobami sprawnymi.

   -Tegoroczny Światowy Dzień Inwalidy przebiegał pod  hasłem  „Podejmujmy przyjazne działania wobec osób niepełnosprawnym”  i cieszymy się bardzo, że  zaproszenie do obchodów w ramach naszego koła przyjęły władze samorządowe gminy, organizacje społeczne,  proboszcz parafii,  a także Małgorzata Głowińska, przewodnicząca Zarządu Oddziału PZERiI we Włocławku, Agnieszka Łoboda, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Anna Banasiak, przewodnicząca Koła Emerytów w Brześciu Kujawskim i Dom Pomocy Społecznej w Kowalu -powiedziała Krystyna Piernikowska (na zdjęciu), przewodnicząca lubańskiego koła PZERiI.

    W jednym z telewizyjnych wystąpień Elżbieta Arciszewska, przewodnicząca Zarządu Głównego PZERiI zauważyła, że w dziele szeroko pojętej pomocy niepełnosprawnym jest jeszcze dużo pracy, ponieważ polskie prawodawstwo oraz polityka społeczna, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej winny zmierzać do wyrównania szans osób niepełnosprawnych oraz zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji, stwarzając możliwość osiągnięcia takiej samej jakości życia, co reszcie społeczeństwa. Czy takie spostrzeżenia potwierdzają się w gminie Lubanie?

    -Jesteśmy w zdecydowanie lepszym położeniu, niż niektóre koleżanki i koledzy z innych rejonów kraju, ponieważ  władze gminy  dawno zrozumiały nasze nierzadko trudne położenie czy sytuację życiową i w każdy możliwy i prawem dozwolony sposób wychodzą nam z pomocą. Wymienię tu na przykład pomost ułatwiający osobom niepełnosprawnym wejście do siedziby urzędu czy windę, która wwozi pacjentów do ośrodka zdrowia. Wielkie znaczenie dla naszych członków odgrywa możliwość wyjazdu poza miejsce zamieszkania dzięki udostępnianiu autokaru, a każda taka wycieczka pozwala zapomnieć o kłopotach i najróżniejszych problemach, do których i tak trzeba wrócić - mówi K. Piernikowska.

    Spotkanie z okazji Światowego Dnia Inwalidy, które odbywało się w Barze „Gościniec” zakończył występ zespołu śpiewaczego „Siwy włos”, złożonego z członków lubańskiego kola PZERiI oraz kabaretu „Kujawianie”, części Zespołu Folklorystycznego „Kujawy Nadwiślańskie”.