Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych w zakresie rozwoju sportu w 2021 roku na terenie Gminy Lubanie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych w zakresie rozwoju sportu w 2021 roku na terenie Gminy Lubanie

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133.) w związku z uchwałą nr VII/85/2019 Rady Gminy Lubanie
z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Lubanie w zakresie rozwoju sportu, Wójt Gminy Lubanie

 

zarządza, co następuje:

 

  • 1. Ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji ofert na wsparcie realizacji zadań własnych w zakresie rozwoju sportu w 2021 roku na terenie Gminy Lubanie. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

Załącznik do zarządzenia Nr 005054.2020 Wójta Gminy Lubanie z dn ia 1 grudnia 2020r.

Załącznik nr 1 do Oferty

Załącznik nr 2 do Oferty

Załącznik nr 3 do Oferty