Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

POTRZEBNI WOLONTARIUSZE !

 

Urząd Gminy w Lubaniu w nawiązaniu do pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w związku z pismem Wojewody
Kujawsko - Pomorskiego informuje, iż w celu konieczności zachowania ciągłości realizowanych zadań przez kadrę domów pomocy społecznej poszukiwane są osoby, które gotowe są je wspierać.

Wolontariuszem może być osoba, która przede wszystkim jest świadoma specyfiki i warunków funkcjonowania domu pomocy społecznej.

Wobec tego zwracamy się do Państwa o rozważenie możliwości pomocy
i wsparcia domu pomocy społecznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w tym trudnym czasie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubaniu: tel. (54) 251 34 13