Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

XVI sesja Rady Gminy Lubanie

Dnia 22 grudnia 2020 r.  (wtorek) o godz. 13 .00 odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Lubanie w formie zdalnego trybu obradowania.

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz

          szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

6.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2020.

7.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie

          na lata 2020-2027.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla zakładu budżetowego.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2021.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2021-2028.

11.    Informacje bieżące, wolne wnioski.

12.    Zakończenie obrad.

 

Sesja online - zobacz