Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Regulamin Parku Rozrywki

REGULAMIN

PARKU ROZRYWKI „WAKACJE Z GOKIEM”

 

1. Wszystkie osoby wchodzące na teren Parku Rozrywki mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem przed wejściem do Parku Rozrywki i przestrzegać jego postanowień.

2. Park Rozrywki będzie funkcjonował w dniach: 15.07.2020-19.07.2020, w godzinach: 12.00-19.00.

3. Prawo wstępu do Parku Rozrywki – w dniach i godzinach jego otwarcia – mają osoby, które zarezerwowały wstęp telefonicznie pod numerem telefonu: 723 069 121 (Maja Kołtońska, dyrektor GOK w Lubaniu).

4. Rezerwacji można dokonywać na godziny: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.

5. Na teren Parku Rozrywki jednocześnie może wejść maksymalnie 20 dzieci.

6. Z jednego „dmuchawca” może korzystać jedno dziecko. Wyjątek stanowią dzieci ze sobą spokrewnione. Wówczas na jednym dmuchawcu może przebywać grupa dzieci.

7. Z basenu z łódkami może korzystać jednocześnie jedno dziecko. Wyjątek stanowią dzieci ze sobą spokrewnione. Wówczas w basenie może przebywać grupa dzieci.

8. Z eurobungee może korzystać jednocześnie grupa dzieci, gdyż zachowane zostaje obostrzenie dotyczące dystansu społecznego.

9. Każde dziecko może korzystać z dostępnych na terenie parku atrakcji przez 45 minut. Po upływie tego czasu dzieci proszone są o opuszczenie terenu i następuje generalna dezynfekcja urządzeń.

10. Park Rozrywki będzie czynny wyłącznie przy korzystnych warunkach atmosferycznych (brak opadów deszczu, silnego wiatru). W przypadku niepogody o zamknięci Parku będziemy informować przez media społecznościowe.

11. Dziecko do 13 roku życia przebywające na terenie Parku Rozrywki powinno znajdować się pod stałą opieką osoby pełnoletniej (np. prawnego opiekuna lub osoby upoważnionej przez niego w sposób prawnie dozwolony).

12. Zasady korzystania z atrakcji i urządzeń określają regulaminy i informacje umieszczone przy poszczególnych urządzeniach. Z urządzeń korzystać można tylko i wyłącznie za zgodą i w obecności obsługi atrakcji/urządzenia.

13. Park Rozrywki zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, jeżeli uzna to za konieczne lub niezbędne do poprawy obsługi Gości Parku Rozrywki – przy czym zmiany te odnosić się będą do umów zawartych po wejściu
w życie zmienionego Regulaminu.

14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10.07.2020 r.