Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów z terenu Gminy Lubanie

Zawiadamiamy, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.) w dniach od 06.07.2020 r. do 05.09.2020 r. w Urzędzie Gminy Lubanie w pokoju 16, w godzinach: 9.00 – 14.00, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów z terenu Gminy, nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
Jednocześnie informujemy, że:
1.     w okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 ustawy).
2.     Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego  ze stanem na dzień 28.01.2020 r.
3.     Wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego.
4.     Poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych.
5.     Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls).
6.     Na stronie internetowej Gminy zamieszczono operaty i mapy UPUL wraz z instrukcjami do ich czytania.
7.     Na stronie internetowej zamieszczamy również szablon do składania ewentualnych uwag i zastrzeżeń. Uwagi i zastrzeżenia prosimy składać po zapoznaniu się z instrukcją, a w szczególności z rozdziałem "Najczęściej zadawane pytania".

załączniki:

Instrukcja dla Właścicieli lasów podczas wyłożeń

Szablon do składania uwag i zastrzeżeń

0001_BARCIKOWO_MAPA_PRZEGLADOWA

0002_BODZIA_MAPA_PRZEGLADOWA

0003_GABINEK_MAPA_PRZEGLADOWA

0004_JANOWICE_MAPA_PRZEGLADOWA

0006_KAZMIERZEWO_MAPA_PRZEGLADOWA

0007_KOCIA_GORKA_MAPA_PRZEGLADOWA

0008_KUCERZ_MAPA_PRZEGLADOWA

0010_MIKANOWO_MAPA_PRZEGLADOWA

0011_PROBOSTWO_DOLNE_MAPA_PRZEGLADOWA

0012_PROBOSTWO_GORNE_MAPA_PRZEGLADOWA

0013_PRZYWIECZERZYN_KOL._MAPA_PRZEGLADOWA

0017_USTRONIE_MAPA_PRZEGLADOWA

BARCIKOWO PLAN

BODZIA PLAN

GĄBINEK PLAN

JANOWICE PLAN

KAŹMIERZEWO PLAN

KOCIA GÓRKA PLAN

KUCERZ PLAN

MIKANOWO PLAN

PROBOSTWO DOLNE PLAN

PROBOSTWO GÓRNE PLAN

PRZYWIECZERZYN PLAN

USTRONIE PLAN