Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

WYNIKI NABORU DO PROJEKTU

 

WYNIKI NABORU DO PROJEKTU

 

„Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w  gminie Lubanie”

realizowanego przez Gminę Lubanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (projekt nr RPKP.10.02.02-04-0025/19, zgodnie z umową nr UM_WR.433.1.132.2020 z dnia 14 maja 2020 roku).

 
 W dniu 25 czerwca 2020 roku zakończono nabór nauczycieli  uczących w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu do udziału w projekcie: „Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w  gminie Lubanie”.

 

W wyniku postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna w składzie:

przewodnicząca: Żanna Kaniuka

członkowie :        Angelika Chentkowska

                              Anna Narewska

zakwalifikowała do udziału w projekcie 17 nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu:

1.      Karolina Ambrożewicz

2.      Nina Bordon – Rakowska

3.      Dorota Ciesielska

4.      Ewa Cieślak

5.      Agnieszka Czarnecka

6.      Karolina Drzewiecka

7.      Elżbieta Dzioba

8.      Krystyna Gomulak

9.      Małgorzta Kownacka

10.  Marcin Kujawa

11.  Jarosław Kulpa

12.  Dorota Kurdubska

13.  Katarzyna Mroczkowska

14.  Romana Pankiewicz

15.  Beata Pruchnicka

16.  Remigiusz Pruchnicki

17.  Mirosław Przekwas