Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

70% dofinansowanie na budowę drogi

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190170C od km 0+005 do km 0+125 oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190148C od km 0+000 do km 0+728.

Jeszcze w tym roku rozpoczniemy budowę dwóch odcinków dróg gminnych, które stanowią połączenie pomiędzy miejscowością Lubanie i Mikanowo B. Na realizację inwestycji złożyliśmy wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych i otrzymaliśmy wysokie wsparcie na poziomie 70%, tj. w kwocie 656.100,00 zł. Całkowity koszt zadania szacowany jest na kwotę 937.286,97 zł. Warunkiem otrzymania dofinansowania było zdobycie wymaganej w konkursie ilości punktów. Odpowiednio szeroki pas drogowy umożliwił zaprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego, dzięki któremu zakwalifikowaliśmy się na dofinansowanie. Aktualnie jesteśmy na etapie wyboru wykonawcy. Dziękuję pani wiceminister Annie Gembickiej za zaangażowanie i wsparcie w ważną dla społeczności lokalnej inwestycję.

Wójt Gminy Lubanie Larysa Krzyżańska