Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Zadania wykonane

W jednostkach OSP Lubanie, Janowice i Ustronie zakończył się okres zebrań sprawozdawczych za 2007 rok.   Strażacy z OSP Lubanie jako pierwsi w gminie rozpoczęli cykl zebrań, a uczestnicy przyjęli raporty z działalności, przedłożone przez prezesa Sławomira Piernikowskiego (na zdjęciu z lewej) i naczelnika Dariusza Sołtysiaka.

Z tez zawartych w sprawozdaniach przedstawionych w Lubaniu, Janowicach i Ustroniu wynika, że choć sfera działania jest dość rozległa, to najważniejszym elementem jest podnoszenie własnych umiejętności i sprawności, a przede wszystkim organizowanie i kierowanie prewencją przeciwpożarową. Ważną rolę spełnia tu wykluczenie do minimum rutynowego zachowania ludzi, na przykład niezwracania uwagi na zły stan techniczny instalacji elektrycznej, naprawy, a nie wymiany bezpieczników czy wypalania traw i chwastów. Szczególnym zadaniem strażaka jest wpływanie na zmianę świadomości mieszkańców i wskazywanie potencjalnych zagrożeń, wynikających z lekceważenia przepisów, przestrzeganie których wpływa na ogólny wzrost bezpieczeństwa.

Działalność strażaków to także udział w wielu wydarzeniach, jakie odbywały się w gminie Lubanie, a obecność druhów i pocztów sztandarowych była nieodłącznym elementem uroczystości tak świeckich, jak i kościelnych. W ten sposób strażacy udowadniają, że nie stanowią zamkniętego środowiska i czynnie uczestniczą w życiu całej gminy, a o chęci takiej symbiozy świadczyły plany pracy na 2008 rok, jakie przyjęto w poszczególnych OSP.

St. brygadier Grzegorz Świątkowski, komendant włocławskiej Państwowej Staży Pożarnej obecny na zebraniu OSP Lubanie przedstawił analizę działań ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Włocławek i powiatu włocławskiego w 2007 roku.

- Liczby obrazujące zarówno ilość, jak i udział jednostek w akcjach nie są powodem do rywalizacji o miano najbardziej sprawnej, lecz dają powód do wielu przemyśleń – mówił st. bryg. G. Świątkowski i dodał:  - Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będzie dobrze układała się współpraca jednostek z terenu gminy Lubanie z jej samorządem, a dobrze wypracowane i powielane wzorce przyczynią się do zwiększenia ogólnie rozumianego bezpieczeństwa, czego życzę strażakom i mieszkańcom.