Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Fiszki projektowe

W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie ogłasza nabór projektów na listę podstawową w ramach:

Oś priorytetowa 3   Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działanie 3.4  Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

 

Fiszki projektowe należy przesłać w terminie: 16.11.2020r. –30.11.2020 r. drogą elektroniczną, bądź dostarczyć do siedziby urzędu gminy OSI Włocławka właściwej dla miejsca zamieszkania/ siedziby wnioskodawcy.

Jednocześnie anuluje się nabór projektów na listę podstawową dla ww. działania przeprowadzony w terminie od 22.05.2020 r. do 05.06.2020r.

Załączniki:

-        wzór fiszki projektowej,

-        instrukcja wypełniania fiszki projektowej,

-        kryteria wyboru projektów.