Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Szerokopasmowa integracja

Marszałek województwa kujawsko - pomorskiego zorganizował w Toruniu spotkanie,  promujące ideę budowania społeczeństwa informacyjnego. Głównym celem spotkania było m.in. przedstawienie potencjału Kujawsko - Pomorskiej Sieci Informatycznej oraz możliwości wykorzystania jej na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego.

Kujawsko - Pomorska Sieć Informacyjna sp. z o. o. (K - PSI) powstała w wyniku inicjatywy i wspólnych działań trzech podmiotów: Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Techniczno - Rolniczej w Bydgoszczy. Założyciele postawili przed K - PSI zadanie budowy nowoczesnej, szerokopasmowej infrastruktury informatycznej w regionie kujawsko - pomorskim, koniecznej dla właściwego rozwoju województwa oraz wzrostu jego atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności.

  - Całe przedsięwzięcie wysoko oceniono na forum europejskim, przyznając Kujawsko - Pomorskiej Sieci Informacyjnej  II miejsce wśród najlepszych europejskich projektów szerokopasmowego Internetu, jakie prezentowano w czasie  konferencji Bridging the Broadband Gap w Brukseli  - mówił na toruńskim spotkaniu Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko – pomorskiego (na zdjęciu).

Jednym z założeń Kujawsko – Pomorskiej Sieci Informatycznej jest zapewnienie powszechnego dostępu mieszkańców regionu do usług teleinformatycznych w sieci szerokopasmowej poprzez utworzenie w każdym powiecie węzła dystrybucyjnego.

  - Lubanie jest jedną z dziewiętnastu gmin na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w której będzie funkcjonować końcowy węzeł dostępowy jako ogniwo całej Kujawsko – Pomorskiej Sieci Informatycznej, i wkrótce mieszkańcy dowiedzą się o możliwości z jej korzystania  - powiedział wójt Sławomir Piernikowski.