Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2018.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu informuje, iż przyjmowane są wnioski na dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Wnioski przyjmowane są w dniach: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 11:00

wtorek w godzinach od 8:00 do 11:00 i od godziny 15:00 do 17:00.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu złożyć wniosek o pomoc (druki do pobrania w siedzibie GOPS). Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto i brutto z wyszczególnieniem składki społecznej, zdrowotnej, podatku dochodowego za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury);

zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo;

w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.