Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

Dział Świadczeń Rodzinnych w Lubaniu informuje, że od 1 lipca br. – drogą elektroniczną, od 1 sierpnia br. – drogą tradycyjną (papierową)będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do:

·         świadczenia „Dobry start” (300+),

·         świadczenia wychowawczego (500+),

·         świadczenia rodzinnego (zasiłki rodzinne

          i specjalny zasiłek opiekuńczy),

·         świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Terminy rozpatrywania wniosków „Dobry start” (300+):

·         wnioski złożone od 1 lipca do  31 sierpnia – rozpatrzenie i wypłata nastąpi do 30 września,

·         wnioski złożone po 31 sierpnia – rozpatrzenie i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc

          od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku,

·         wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Terminy rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze i świadczenie z funduszu alimentacyjnego:

·         wnioski złożone do 31 sierpnia – rozpatrzenie i wypłata nastąpi do 31 października,

·         wnioski złożone od 1 września do  30 września – rozpatrzenie i wypłata nastąpi do 30 listopada,

·         wnioski złożone od  1 października do 31 października – rozpatrzenie i wypłata nastąpi do 31 grudnia,

·         wnioski złożone od 1 listopada do 30 listopada – rozpatrzenie i wypłata nastąpi do 31 stycznia następnego roku,

·         wnioski złożone od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku – rozpatrzenie i wypłata nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Terminy rozpatrywania wniosków o świadczenia rodzinne:

·         wnioski złożone do 31 sierpnia – rozpatrzenie i wypłata nastąpi do 30 listopada,

·         wnioski złożone od 1 września do  31 października – rozpatrzenie i wypłata nastąpi do 31 grudnia,

·         wnioski złożone od  1 listopada do 31 grudnia – rozpatrzenie i wypłata nastąpi do ostatniego dnia lutego

          następnego roku.

Wnioski można składać:

·         w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dziale Świadczeń Rodzinnych w Lubaniu w dniach :

poniedziałek, środa, czwartek od 8:00 do 15:00,

we wtorek od 8:00 do 16:30,

w piątek od 8:00 do 13:00

·         drogą elektronicznąprzez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas.

UWAGA

Dział Świadczeń Rodzinnych będzie pozyskiwał dane o dochodach z systemu informatycznego Ministra Finansów za 2017 rok a także dane od organów emerytalno-rentowych i dane z rejestrów publicznych. Ponadto będą uwzględnianie zmiany wysokości dochodów członków rodziny, w przypadku utraty bądź uzyskania dochodu
w roku kalendarzowym poprzedzający okres zasiłkowy tj. 2017 i po 2017r.