Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Informacja

Urząd Gminy w Lubaniu w związku z panującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi spowodowanymi wysokimi temperaturami i brakiem dostatecznej ilości opadów, co przyczyni się do znacznego obniżenia wysokości i jakości plonów, prosi rolników o składanie wniosków o oszacowanie strat spowodowanych suszą do  20 lipca 2018r.

Na dzień dzisiejszy (14.06.2018r.) w raportach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla gminy Lubanie wskazano wystąpienie suszy w zbożach ozimych, zbożach jarych, krzewach owocowych, drzewach owocowych
i truskawkach.

Bieżące raporty publikowane są na stronie internetowej: http://www.susza.iung.pulawy.pl/

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Lubaniu, pok. nr 16

Druk wniosku o oszacowanie szkód można pobrać w Urzędzie Gminy Lubanie (pokój nr 16) lub ze strony www.lubanie.com (zakładka: Poradnik Interesanta).

Po otrzymaniu zgłoszeń od rolników komisja powołana przez Wojewodę przystąpi do szacowania strat. Protokół z szacowania szkód jest podstawą do ubiegania się o pomoc np. w formie kredytu „klęskowego”.