Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Informacja

Szanowni Państwo

W związku z występującymi upałami oraz utrzymującą się od dłuższego czasu suszą, a także prognozowane dalsze utrzymywanie się wysokich temperatur powietrza,    Wójt Gminy Lubanie w trosce o zapewnienie wszystkim odbiorcom możliwości dostawy wody do celów socjalno – bytowych w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody na czas utrzymywania się ekstremalnych warunków pogodowych, a w szczególności: o niewykorzystywanie wody do podlewania upraw rolnych, trawników, do napełniania zbiorników wodnych oraz ograniczenie podlewania ogródków przydomowych. Pomimo stałego wydobycia wody z 4 studni głębinowych, podczas upałów odnotowujemy większy rozbiór wody przez odbiorców. Spowodowane jest to używaniem wody do celów innych niż socjalno-bytowe oraz jednoczesnym rozbiorem wody przez wiele gospodarstw w godzinach popołudniowych.