Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Informacja

Szanowni Państwo

W związku z występującymi upałami oraz utrzymującą się od dłuższego czasu suszą, a także prognozowane dalsze utrzymywanie się wysokich temperatur powietrza,    Wójt Gminy Lubanie w trosce o zapewnienie wszystkim odbiorcom możliwości dostawy wody do celów socjalno – bytowych w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody na czas utrzymywania się ekstremalnych warunków pogodowych, a w szczególności: o nie wykorzystywanie wody do podlewania upraw rolnych, trawników, do napełniania zbiorników wodnych oraz ograniczenie podlewania ogródków przydomowych. Pomimo stałego wydobycia wody z 4 studni głębinowych, podczas upałów odnotowujemy większy rozbiór wody przez odbiorców. Spowodowane jest to używaniem wody do celów innych niż socjalno-bytowe oraz jednoczesnym rozbiorem wody przez wiele gospodarstw w godzinach popołudniowych.

Dla przykładu:

Obecny rozbiór dobowy 1600m3

Średni rozbiór dobowy w marcu i kwietniu 550-700m3

Rozbiór całościowy za miesiąc maj 28 000m3

Średni rozbiór za styczeń, luty, marzec 19 000m3

 

Zwiększona ilość poboru wody z wodociągu może wpłynąć na chwilowe pogorszenie jej jakości oraz może być przyczyną spadku ciśnienia wody w rurociągu, okresowych braków i niedoboru wody, ponieważ wydajność urządzeń dostarczających wodę jest ograniczona.

Proszę mieć na uwadze, iż woda dostarczana do Państwa domów przeznaczona jest przede wszystkim do celów socjalno – bytowych.

Pobór wody w tym okresie i jej wykorzystywanie do innych celów, powoduje ograniczenia dostawy wody na potrzeby socjalno-bytowe oraz dla zwierząt.