Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Urząd Gminy Lubanie przyjmuje wnioski o szacowanie szkód w wyniku ujemnych skutków przezimowania do 30 marca 2018r.

Zwraca się z prośbą do rolników o przekazywanie informacji o zaistniałych stratach w uprawach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania.
Powyższe zgłoszenia będą podstawą wystąpienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania, która rozpocznie szacowanie strat (lustrację na miejscu w gospodarstwie rolnym) po formalnym jej powołaniu przez Wojewodę.
Szacowania strat komisja dokonywać będzie w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku o dopłaty obszarowe na rok 2018.
Informację należy przekazać w formie pisemnej do Urzędu Gminy Lubanie, w godzinach pracy urzędu (pokój nr 16) do dnia 30.03.2018r.
Wnioski o oszacowanie szkód można pobrać w Urzędzie Gminy Lubanie (pokój nr 16) lub ze strony 
www.lubanie.com (zakładka: Poradnik Interesanta).