Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

XXVIII Sesja Rady Gminy

Dnia 28 grudnia  2017 r.  ( czwartek )  o godz. 11:00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury
 w Lubaniu odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Lubanie.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z  XXVII sesji Rady Gminy.

5.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2017 – 2024,

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Lubanie na rok 2017.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2018 – 2027.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie rok 2018.

9.      Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

10.  Zakończenie obrad.