Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Tej jesieni w naszej gminie kwitną inwestycje


Jesień tego roku w gminie Lubanie była niezwykle pracowita. Efektem tej pracy jest listopad bogaty w ukończone inwestycje, które nie tylko cieszą oko mieszkańców, ale poprawiają komfort ich życia codziennego. Wójt gminy Lubanie Larysa Krzyżańska  wraz  z Radą Gminy postawiła tym razem na remont  dróg, powierzchni chodników  i miejsc postojowych. Budżet na przebudowę dróg i terenów użyteczności gminnej pochodził zarówno ze środków pozyskanych z dofinansowania Starostwa Powiatowego jak również  ze środków własnych budżetu gminy. W planach jest kolejna inwestycja obejmująca przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury. Na oczach mieszkańców powstaje również gmach nowoczesnego budynku Przedszkola Samorządowego na którego budowę gmina pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego.

 

Przebudowa drogi w Przywieczerzynie oraz Kociej Górce.

Odcinek drogi o długości 0,773 km w miejscowości Przywieczerzyn został przebudowany. Nowa nawierzchnia powstała w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami bazaltowymi na emulsji modyfikowanej.
Koszt przebudowy drogi wyniósł ok.170 tys. zł  i został pokryty ze środków własnych gminy.

Przebudowie poddany został również odcinek drogi długości 0,446 km w miejscowości Kocia Górka. Inwestycja wyniosła niespełna 90 tys. zł i została pokryta z budżetu własnego gminy.  Nowa nawierzchnia wykonana została także w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami bazaltowymi na emulsji modyfikowanej.

 

Będzie dofinansowanie na budowę Przedszkola.

Po rocznym oczekiwaniu Urząd Marszałkowski rozstrzygnął konkurs, w którym aplikowaliśmy o środki na budowę przedszkola. Gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 1.800.000,00 zł. Dodatkowo uzyskaliśmy dofinansowanie na projekt zintegrowany z wyżej wymienionym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 509.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na zakup części wyposażenia, pomocy dydaktycznych, prowadzenie zajęć oraz pokrycie części kosztów związanych z funkcjonowaniem placówki przez okres 1 roku. Aktualnie oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie.

 

Dofinansowanie ze środków unijnych do przebudowy GOK.

Gmina uzyskała wsparcie na sfinansowanie zadania ,,Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki. Zadanie będzie obejmowało budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowę holu i powiększenie kuchni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia kuchennego oraz montaż klimatyzacji na sali głównej GOK-u. W październiku Wójt Gminy podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim. Celem samorządu gminnego jest poprawa funkcjonalności tego obiektu i stworzenie mieszkańcom możliwości organizowania okolicznościowych imprez. Zadanie będzie realizowane w I połowie 2018 r.

Dofinansowanie w kwocie 95.849,00 pokryje większość kosztów związanych z realizacją zadania. Całkowity koszt szacowany jest na kwotę ok. 150 tys. zł.

 

Remont parkingu przy cmentarzu.

Zakończył się remont parkingu i schodów przy cmentarzu. Zadanie realizowane było przy współpracy za Starostwem Powiatowym. W celu położenia nowej nawierzchni Powiatowy Zarząd Dróg przekazał gminie kostkę brukową, krawężniki i obrzeża. materiały brukarskie. Koszty robocizny oraz pozostałych materiałów zostały pokryte ze środków budżetu gminy. W prace te włączyła się nasza parafia. Ks. proboszcz Marian Jaros zdecydował, że uczestniczyć będzie w kosztach związanych  z zakupem materiałów i wykonaniem balustrady.

 

 

 Utwardzenie ciągu pieszego w Gąbinku.

Przy współudziale środków Starostwa Powiatowego również w październiku zakończyła się budowa chodnika w Gąbinku na odcinku 500 m.  Na podstawie porozumienia Powiatowy Zarząd Dróg zapewnił Gminie materiały brukarskie. Koszty robocizny oraz pozostałe materiały zostały pokryte ze środków budżetu gminy. Utwardzony odcinek w kierunku do Kucerza jest przedłużeniem istniejącego chodnika.

 

Tablica informacyjna w Bodzi.

W centrum Bodzi została zamontowana tablica informująca o prowadzonych badaniach archeologicznych w latach 2004-2009 na podstawie umowy z 2000 r. z Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Razem z radnym powiatu włocławskiego, p. Mariuszem Bladoszewskim zakończyliśmy działania mające na celu upamiętnienie prowadzonych badań oraz przekazania ważnych informacji na temat dokonanych odkryć na tym terenie. Jako wójt złożyłam stosowne pismo do starosty Kazimierza Kacy, dotyczące pokrycia kosztów wykonania i zamontowania tablicy. Dziękuję panu Staroście za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby oraz panu radnemu za pozyskanie informacji, wsparcie oraz szczególne zaangażowanie w tę sprawę.

W naszej gminie jest kilka miejsc, które warto odwiedzić i poznać, dlatego chciałabym, aby w przyszłości powstało więcej tego rodzaju tablic informacyjnych, promujących walory turystyczne naszej gminy.
 

Świetlica strażacka

Ukończoną inwestycją jest przebudowa ogólnodostępnej świetlicy OSP Lubanie. Przebudowa mogła zostać zrealizowana z projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki.
W ramach przedsięwzięcia udało się wykonać:  przebudowę instalacji grzewczej z instalacji elektrycznej na instalację gazową wraz z nagrzewnicą do ogrzania sali, co umożliwiło całoroczne organizowanie spotkań i imprez. Ocieplone zastały ściany oraz powierzchnia sufitu. Przebudowa objęła: wymianę posadzki w pomieszczeniach socjalnych, przebudowę pomieszczeń socjalnych, uzupełnienie tynków oraz malowanie.
W ramach dofinansowania zakupione zostało także wyposażenie pomieszczeń.
Zakresem operacji objęto również przebudowę garażu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, w którym stacjonuje wóz strażacki.

Galeria zdjęć